Generalforsamling 2021

 

Dagsorden

Referat 16. september 2021

1

Valg af dirigent og referent

Mogens Hansen er dirigent og Anne Bendtsen er referent.

Generalforsamlingen godkender at den er rykket til 3. kvartal (pga. corona)

2

Formandens beretning

Godkendt

3

Fremlæggelse af regnskab og fastsættelse af kontingent

Omsætning 399.000 i 2020. Karin  Leveaux gennemgik regnskabet. Det blev godkendt

4

Behandling af indkomne forslag

Ingen forslag

  5

Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg:

Marianne Krøl

Kirsten Qvist Boysen

 

 

 

 

 

 

Lene Lund

 

Valg af to suppleanter til bestyrelsen

 

Revisor og revisorsupleant:

Karin Leveaux

Solveig Jensen

 

 

 

Marianne Krøl Møller genvalgt

Kirsten ønsker ikke genvalg, men fortsætter som frivillig. Vi påskynder hendes arbejde de første 11 år i bestyrelsen og glæder os over at hun stadig er i vores midte. I stedet blev valgt Niels Erik Jensen

 

Lene Lund blev valgt.

 

Inger Hansen er valgt. Jesper Lüttzhøft er valgt

 

Karin  Leveaux og Solvej  Jensen blev genvalgt

6

Eventuelt

 

 

Birthe Hvarre | - Danmark | Tlf.: 30 610301 | poulstrup@mail.dk