Generalforsamling 2020

Generalforsamling d. 23. september 2020 kl. 19 i Richard Winthers Hus
Marrebæksvej 6, 4913 Horslunde.
 
 
DAGSORDEN

1. Valg af dirigent

Mogens Hansen er dirigent. Da vi pga. Corona ikke kunne afholde generalforsamlingen i 2. kvartal, vedtog forsamlingen at vi holder den nu.

2. Formandens beretning

Blev aflagt. Birthe Hvarre kom bl.a. ind på følgende punkter: Varmepumpe på 1. sal, toilet i kælderen, vægbeklædning i rum på 1. sal. Vi fik 80.000 kr. fra 15. Juni Fonden til samarbejde med unge kunstnere fra Det Kongelige Danske Kunstakademi. Tobias Winther besøgte huset. Der blev afholdt aktiviteter hvor gæsterne lavede kunst af lakrids og bogen Lakrids’mer blev lavet. Politiken skrev om huset og Jim og Githa viste huset på DR1.
Vi havde vinteråbning. Modeblade og Nørgaard paa Strøget lavede fotoserier i huset. Information udråbte os til at være blandt de 10 bedste steder at besøge. Vi havde 2238 besøgende. Threin tilføjede at vi på Instagram har 997 følgere. Beretningen blev godkendt.

3. Fremlæggelse af regnskab og fastsættelse af kontingent

Birthe fremlagde regnskabet. Godkendt uden bemærkninger.

4. Behandling af indkomne forslag

Der var ingen forslag.

5. a Valg. Valg af minimum 5 og maksimum 9 bestyrelsesmedlemmer:
Inge Chabot genopstiller ikke.
På valg er: Birthe Hvarre, Anne Bendtsen, Pia Pape.
Bestyrelsen anbefaler, at Susanne Krigslund og Gunvor Thorsen indvælges.

Birthe Hvarre, Anne Bendtsen modtog genvalg. Susanne Krigs lund og Gunvor Thorsen blev valgt.

5. b Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen:
På valg er: Inger Hansen.
Bestyrelsen opfordrer til yderligere en suppleant

Inger Hansen blev valgt. Niels Erik Jensen blev valgt.


5. c Valg af revisor og revisorsuppleant:
På valg er: Karin Leveaux og Solvej Jensen

Karin Leveaux og Solvej Jensen blev valgt.

6. Evt.

Torsdag d.24/9 kl.17 – 19 i sundhedscenteret i Maribo lægger Lolland kommune op til at der laves et kulturråd. Lene og Kirsten Quist Boysen deltager.


Referent Anne Bendtsen
Birthe Hvarre | - Danmark | Tlf.: 30 610301 | poulstrup@mail.dk