Generalforsamling 2019Generalforsamling d. 15. maj 2019 kl. 19 i Richard Winthers Hus
Marrebæksvej 6, 4913 Horslunde.

Referat

Deltagere: bestyrelsen (Birdie Anne, Inge Inger, Marianne) og 4 medlemmer.
Mogens Hansen blev valgt som dirigent og Anne Bendtsen som referent.
Mogens Hansen kunne konstatere, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt.

P 1 Valg til bestyrelsen
Grethe Bull Sarning, Kirsten Quist Boysen og Marianne Møller blev genvalgt
Suppleanter: Inger Hansen og Lene Lund (Blik) blev valgt.
Som revisor blev Karin Leveaux genvalgt og Solveig Jensen er ligeledes genvalgt som revisorsuppleant.

Bestyrelsen består nu af:
Birthe Hvarre, Grethe Bull Sarning, Kirsten Quist Boysen, Anne Bendtsen, Pia Pape, Marianne Møller, Inge Chabot. Med Inger Hansen og Lene Lund som suppleanter.

P 2 Formandens beretning
25 elever og professor Ferdinan Krag besøger huset i vinteren 2017-18. Her starter aftalerne om udstilling 2019.

Mette Bligaard og Birthe Hvarre besøger Det Kgl. Danske Kunstakademi.

I april åbner udstillingen ”Nye Blikke” en vandreudstilling hvor 13 kunstnere udstiller sammen med Richard Winther. Der udgives et fantastisk katalog, tilrettelagt grafisk af Michael Jensen. Kunstneren Anne Torpe laver plakaten. Udstillingen blev støttet af 15. junifonden med 40.000 kr.
Sideløbende planlægges og afhentes en Richard Winther udstilling i Ridehuset i Reventlow i samarbejde med Jens Flensted.
22. maj vandrer ”Nye Blikke” videre til Kastrupgårdsamlingen, hvor den vises til hen på efteråret.

2018 bliver året hvor vi prøver at arrangere to udstillinger på en sæson. 9/6 åbner vi dørene for en udstilling med Richard Winthers fabuleringer over 1700-talskunstneren Johannes Wiedewelt ”Wie i liv og død”. Steen Møller Rasmussen har en Wiedeweltudstilling i soveværelset. Derudover er der en omfattende udstilling af Herman Stillings efterladte værker. Vi havde besøg af Asger Schnack, digter og tidligere redaktør på Borgen forlag. Han læste op af egne og Jørgen Nash’es digte og fortalte om sine genvordigheder med Richard Winther under udgivelsen af ”Den hellige Hieronymus Damekreds”

I huset får vi besøg af direktøren for Thorvaldsens Museum, hun ledsages af fotograf på Politikken Annelise Fibæk, hun bliver så begejstret for huset at hun opretter en profil på Instagram

Menighedsrådet i Sandby kirke udstiller værker af Richard Winther.
I juni åbnede vi Wie i liv og død. Steen og Hermand Stilling. August holder vi møde med elever som nu udstiller.

TV Øst kom på besøg og det samme gjorde Wonderful Copenhagen.
Bogen 111 steder på Lolland/Falster udkommer.

Grethe Bull Sarnings bog ”Den Richard jeg kendte” udkom. Grethe har været den mest betydende faktor for bestyrelsen i kendskabet til Richard Winther. Huset beslutter at støtte udgivelsen med 5.000 kr.

Vi har takket være Inge Chabot indført persondatalovgivningen.

For andet år har vi modtaget 50.000 kr. fra Lolland Kommune
Vi solgte malerier for 130.000 kr.

Øst-gavlen blev repareret for murbier og baggårdspladsen og stier om huset brolagt og tagrenderne udskiftet. Alt takket være støtte fra Grøn Ordning.

Vi er 130 medlemmer. 600 følgere på Facebook og Instagram
Huset havde1400 gæster
Beretningen blev enstemmigt vedtaget.

P 3 Økonomi
Årsregnskabet blev fremlagt af Marianne og godkendt.
Lolland Kommune har bevilget 50.000 kr. om året i 5 år som driftstilskud
Det besluttedes at fastholde medlemskontingentet på 100 kr. årligt.
Formanden kunne slutteligt konkludere, at det havde været et meget travlt, men også meget inspirerende år.
Der var ikke indkommet nogen forslag.
Birthe Hvarre | - Danmark | Tlf.: 30 610301 | poulstrup@mail.dk