DIALOGMØDER

Lørdag d. 5. september
"To kunsthistorikere ser på Zahrtmann og Winther" var emnet for det
sidste dialogmøde mellem Mette Thelle, mag.art., tidl. museumsinspektør
på Fyns Kunstmuseum, og Mette Bligaard, mag.art., tidl. museumsdirektør
på Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg.
Lørdag d. 15. August kl. 14:00.
Billedhugger Bjørn Nørgaard
I dialog med forfatter Jørgen Gammelgaard.
Lørdag d. 30. Juni
Billedmager Grethe Bull Sarning I dialog med fotograf Steen Møller Rasmussen.
Lørdag d. 27. juni
Troels Andersen i dialog med Finn Andersen

Konceptet var resultatet af et samarbejde mellem flg.:
Rønnebæksholm
Sorø Kunstmuseum
Museet for Samtidskunst i Roskilde
Richard Winthers Hus
Kunsthal 44 Møen

På disse steder bliver afholdt en række dialoger, hvor vi gensidigt inviterer hinanden og andre gæster til dialog om stedernes respektive udstillinger.

Samtaler om Kunst er støttet af:
Region Sjælland og Kulturregion Storstrøm
Birthe Hvarre | - Danmark | Tlf.: 30 610301 | poulstrup@mail.dk