Helle Helle og Hanne Munk

11 september kl. 17-19
Oplæsning ved forfatterne Helle Helle og Hanne Munk

Helle Helle er student fra Maribo i 1984. Uddannet på Forfatterskolen i 1991. Hun har modtaget talrige priser og arbejdslegater for sine novellesamlinger og romaner, der som regel handler om almindelige menneskers almindelige liv. Ofte som i en slaqs venteposition. Helle Helle er ”nuets” forfatter. Det er det, der ses, høres og røres ved lige nu, som sættes sammen i tid. Selv i hendes mest stilfærdige tekster er der et sanseforløb. Sådan, som vi vel alle ville kunne opleve nuet - hvis vi altså er opmærksomme. Helle Helle udtrykker de ”nuer”, hun ser, i fortællinger, der næsten virker som ”ikke-historier”. Hun fortolker aldrig, men forsyner os rigeligt med stof til, at vi selv kan fortolke.


Hanne Munk er født 1947 i København og opvokset på Lolland. Hun har også boet i Tyskland og Tyrkiet. Har i længere perioder rejst i Kina og Rusland.  Desuden har hun både privat og arbejdsmæssigt rejst i en lang række andre lande. Hanne Munk er uddannet cand.mag. på Københavns Universitet i Øststatskundskab og Litteraturvidenskab. Hun har især skrevet faglitterære tekster, bøger og essays samt arbejdet som oversætter. Er nu pensioneret og igen bosat på Lolland, hvor hun nu har fundet tid og inspiration til at skrive skønlitterært til andet end skrivebordsskuffen.
Birthe Hvarre | - Danmark | Tlf.: 30 610301 | poulstrup@mail.dk